Volvo Penta HQ, Göteborg

Volvo Penta HQ var ett stort projekt för KP Glaspartier. Dit levererades utvändiga entréfasader och fönsterband i Structural glazing.

Dessutom levererades en stor mängd med invändiga fönsterband till kontorsvåningarna mot de tre ljusgårdarna. Även dessa i Structural Glazing.