Tornum, Kvänum

Till grannföretaget Tornums kontor i Kvänum levererades KP Glaspartier i form av fasadapartier i FWS 50.