Royal Design, Jönköping

Royal Design är en butik som sticker ut. Till deras butik samt intilliggande cafe i Jönköping levererade och monterades KP Glaspartier i form fasadpartier och entrépartier.