Radisson blu Scandinavia, Göteborg

Till Radisson Blu mitt i centrala Göteborg sitter partier i markplan levererade av KP Glaspartier. Partier utförda i fasadsystem där de täta fyllningarna med den guldiga specialplåten monterade i partierna ingick i vår leverans.