Norra Tornen – Innovationen

Till det första av Norra Tornen i Stockholm, Innovationen, var KPAB materialleverantör av de utvändiga glaspartierna av aluminium.

Ca 300st skjutpartier, 300st fasta fönster, 150st vädringsfönster och 70st balkongdörrar levererades av KP Glaspartier.