Mann Teknik, Mariestad

Till Mann Teknik i Mariestad levererades KP Glaspartier i form av Fasadpartier i FWS 50