Kv Hermod, Malmö

Kv Hermod i Malmö var ett stort projekt med KP Glaspartier. Huskroppen i mitten har glasfasader över 6 våningar där skivor av fibercement hängts i partier framför bjälklag. På innergård har dessutom hisschakten glasats in. De andra två yttre  huskropparna av tegel har fasta fönster i fasadsystem. Partierna har en stilfull anodisering som ytbehandling vilket ger partierna en fin finnish.

 

.