Kungsbacka Badhus

Till Kungsbacka Badhus har KP levererat alla utvändiga glaspartier. Ett stort projekt innehållande både fasadpartier med stora glas vid bassängmiljöerna och långa fönsterband vid kontors, och övriga rumsmiljöer. Dessutom ett antal entréer i form av vindfång mm. Projektet startade under 2019 men avslutades under början av 2020.