HJ Tidaholm

Till HJ Tidaholm levererade och monterades KP Glaspartier i form av en entréfasad i FWS50.