Centrino, Borås

Till kontorshuset Centrino i Borås levererades KP Glaspartier i form av långa fönsterband i fasadsystem.