Volvo Penta HQ, Göteborg

Till Volvo Penta HQ levererade KPAB utvädniga partier i forma av entréfasader och fönsterband.

Dessutom levererades invändiga fönsterband inne i de tre ljusgårdarna för kontoren.