Radisson blu Scandinavia, Göteborg

Till Radisson Blu i Göteborg har KPAB levererat nya metallpartier i markplan. Partier utförda i fasadsystem där täta fyllnignar med specialplåt monterats i partierna.