Norra Tornen – Innovationen

KPAB tillverkade partier till det första av Norra Tornen i Stockholm, Innovationen. KPAB hade ej entreprenaden utan var endast materialleverantör.

Ca 300st skjutpartier, 300st fasta fönster, 150st vädringsfönster och 70st balkongdörrar.