Lindströms Bil, Skövde

Glasfasad i FWS 50 med stora glas till bilhall.

Bärvärk till fasad av slimmade profiler. Invändig stålstomme bär glasvikter och tar upp vindlaster.

Invändigt glasräcke samt invändiga kontorsdörrar av glas.