Kv Hermod, Malmö

Kontorsbyggnad med mycket glas. Huskroppen i mitten har glasfasad över 6 våningar där skivor av fibercement hängts i partier framför bjälklag. På innergård har hisschakt glasas in.

De andra två huskropparna av tegel har fasta fönster av FWS 50.